Kostol sv. Ladislava kráľa

Rímskokatolícky Kostol sv. Ladislava kráľa bol postavený v rokoch 1360-80 v gotickom slohu, ktorý je viditeľný hlavne na pôvodnej klenbe a pastofóriu. Za staviteľa kostola v Bodiciach sa považuje  šľachtic magister Donč. Kostol bol viackráť rekonštrovaný a upravovaný. V 18. storočí bola v interiéri postavená spevácka tribúna a v 19. storočí bola pristavená veža, a tiež obnovený interiér. Kostol sa nachádza v mestskej časti Liptovského Mikuláša - Bodice.


Máš presnejšie informácie? Doplň ich!