Múzeum baníctva a hutníctva - Maša

Múzeum sa nachádza za Liptovským Hrádkom v smere na Kráľovú Lehotu. Expozície múzea Vás autenticky priblížia k problematike baníctva v Liptove. Areál tvoria historické objekty Vážnica a Klopačka zaradené medzi národné historické pamiatky. Expozície spravuje Liptovské múzeum.


Máš presnejšie informácie? Doplň ich!