Turícke dubiny

Prírodná rezervácia Turícke dubiny bola vyhlásená v roku 1993. Zaberá plochu viac ako 19 hektárov. Účelom rezervácie je ochrana ojedinelých prírodných dubových lesov, ktoré sa zachovali v Liptovskej kotline. Rezervácia predstavuje najsevernejšiu hranicu výskytu duba letného na Slovensku. Je chránená aj kvôli špecifickému rastlinstvu a živočíšstvu, ktoré sa tu vyskytuje. Turícke dubiny podliehajú 4. stupňu ochrany.


Máš presnejšie informácie? Doplň ich!