Prírodná rezervácia Ivachnovský luh

Prírodná rezervácia Ivachnovský luh je najsevernejším luhom na Slovensku a súčasne posledným fragmentom nivného lesa vo vysoko položených kotlinách Západných Karpát. Nachádza sa tu viacero chránených rastlín, vtákov a živočíchov. Samotná rezervácia bola vyhlásená v roku 1982, pričom podlieha 5. stupňu ochrany.


Máš presnejšie informácie? Doplň ich!