Kurucký cintorín

Niektoré pramene hovoria, že slávny zbojník Juraj Jánošík, ktorého život bol silne prepojený s Liptovom bol pochovaný na kuruckom cintoríne. Kuruci boli armádni vzbúrenci z Uhorskej armády. Traduje sa, že tento cintorín sa nachádzal v oblasti obce Černice, ktorá bola zatopená pri výstavbe vodného diela. Isté je, že sa zachoval malý cintorín, situovaný hneď vedľa súčasnej diaľnice. Možno je práve tu pochovaný slávny Juraj Jánošík.


Máš presnejšie informácie? Doplň ich!