Naposledy pridané miesta v kategórii Kostoly

Kostol sv. Ladislava kráľa

Rímskokatolícky Kostol sv. Ladislava kráľa bol postavený v rokoch 1360-80 v gotickom slohu, ktorý je viditeľný hlavne na pôvodnej klenbe a pastofóriu. Za staviteľa kostola v ...viac info

Kostol Premenenia pána

Dominantnou stavbou obce Huty je bezpochyby katolícky kostol Premenenia pána. Ten bol postavený koncom 19. storočia na mieste, kde stál pôvodný kostol. ...viac info

Gotický kostol sv. Filipa a Jakuba

Rímskokatolícky kostol sv. Filipa a Jakuba sa nachádza v obci Liptovská Teplá. Bol postavený v 13. storočí, čo ho stavia do pozície  jedného z najstarších kostolov ...viac info

Kostol sv. Alžbety

Rímskokatolícky kostol svätej Alžbety sa nachádza v katastri obce Liptovské Kľačany. Je postavený na vyvýšenom mieste, ktoré vyzdvihuje jeho majestátnosť. Samotný kostol bol postavený v roku ...viac info

Husitský kostol

Husitský kostol v Liptovskej Osade patrí medzi veľmi vzácne a ohrozené kostoly v rámci celého Liptova. Je jediným kostolom husitskej cirkvi na Slovensku. Bol postavený v ...viac info

Farský kostol sv. Juraja

Rímskokatolícky kostol zasvätený svätému Jurajovi je dominantnou obce Bobrovec. Zaujímavosťou je, že kostol tvoria dva pôvodné kostoly. Prvý, gotický bol postavený v 15. storočí a v ...viac info

Kostol Jána Krstiteľa

Rímsko katolícky kostol Jána krstiteľa je dominantou obce Liptovský Ján. Bol postavený v 13. storočí na mieste, kde dovtedy stála drevená kaplnka. Historické pramene hovoria, že ...viac info

Kostol sv. Anny

V obci Liptovská Anna môžeme nájsť zrúcaninu gotického kostola z 13. storočia, ktorá je zaradená do zoznamu národných kultúrnych pamiatok. V roku 1805 kostol vyhorel a ...viac info

Kostol sv. Michala archanjela

Kostol sv. Michala archanjela je dominanta obce Valaská Dubová. Bol postavená v roku 1886 v novorománskom štýle. Najvzácnejšie prvky, ako kazateľnica, oltáre, či krstiteľnica sa nachádzajú ...viac info

Kostolík ružencovej panny Márie

Kostolík ružencovej panny Márie sa nachádza v katastri obce Partizánska Ľupča v časti Magurka. Bývalý banský kostolík bol postavený v roku 1912 a je mimoriadne vzácnym ...viac info

Tento projekt bol podporený Európskou komisiou. Za obsah web stránky sú zodpovední autori a Európska komisia nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek použitie zverejnených informácií.