Podmienky používania portálu To Do Liptov

Používateľ servera www.todoliptov.sk, môže k uverejneným miestam pridávať fotografické a textové diela (ďalej len "diela") za nasledovných podmienok

  • Pridávateľom sa rozumie osoba vypĺňajúca internetový formulár na pridávanie nových miest, formou pridania diela, alebo osoba dodávajúca portálu www.todoliptov.sk diela inou formou, za účelom ich zverejnenia na internetovej stránke www.todoliptov.sk
  • Pridávateľ udeľuje prevádzkovateľovi portálu www.todoliptov.sk súhlas na zverejnenie dodaných diel na internetových stránkach www.todoliptov.sk podľa rozhodnutia prevádzkovateľa.
  • Pridávateľ súhlasí so zverejnením a šírením diela prostredníctvom elektronických a printových médií
  • Pridávateľ súhlasí s vydaním diela v printovej podobe a to aj v kombinácií s dielami iných autorov.
  • Pridávateľ udeľuje súhlas na neobmedzený rozsah použitia diela a bez časového obmedzenia.
  • Pridávateľ diela zaručuje, že zverejnením diela nebudú porušené práva iných osôb.
  • Pridaním diela pridávateľovi automaticky nevzniká nárok na žiaden druh odmeny.
  • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť a doplniť pridané diela podľa vlastného uváženia.
  • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezverejniť dielo ktoré považuje za nevhodné.

Naposledy pridané miesta

Liptov Lasers - Laser Aréna LM

Pre milovníkov adrenalínu je tu možnosť dosýta sa vyblázniť v Liptov Lasers, kde si môžete vybrať z ponuky dvoch hier – Laser Tag a Laser Maze. ...viac info

Ružomberská kalvária

Ružomberská kalvária je jedno zo zástavok  na turistickej a cyklistickej trase z námestia Andrej Hlinku v Ružomberku v smere na Hrabovo respektíve na Malinô Brdo. Na ...viac info

Pocta Martinovi Rázusovi

Martin Rázus, rodák z Vrbice - mestskej časti Liptovského Mikuláša, bol jeden z popredných slovenských básnikov, spisovateľov a dramatikov. Je logické, že na jeho odkaz sú ...viac info

Múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Múzeum patrí k najväčším pýcham mesta Liptovský Mikuláš. V roku 2016 bolo slávnostne otvorené po nadštandartnej rekonštrukcii, ktorá zaručuje, že svojou ponukou, ale aj dizajnom patrí ...viac info

Vodná nádrž Čutkovo

Vodná nádrž Čutkovo je neoodeliteľnou súčasťou Čutkovskej doliny. Neveľká zberná nádrž zapadá do okolitej prírody a spíjemňuje prechádzky touto dolinou. Čutkovo je plné rýb a preto ...viac info

Čutkovská dolina

Čutkovská dolina patrí v súčasnosti k najnavštevovanejším miestam v ružomberskom okrese. Po značných investíciách je to skvelé miesto na oddych pre každého. Obľubujú ju hlavne rodiny ...viac info

Iľanovská dolina

Iľanovská dolina je skvelým miestom na oddych. Využívajú ju primárne cyklisti, ktorí obľubujú jej členitosť, nízku náročnosť a kvalitu aslfatového povrchu. Dolina má dĺžku približne 10 ...viac info

Vodná nádrž Iľanovo

V mestskej časti Liptovského Mikuláša - Iľanove nájdeme vodnú nádrž. Je situovaná na začiatku Iľanovskej doliny, tesne nad miestnym poľnohospodárskym drzžstvom. Jej primárna funkcia je ochrana ...viac info

Babyland Villa Betula

V areáli hotela Villa Betula nájdete detský raj. Babyland ponúka rôznorodé aktivity pre deti plné športu a spoznávania. K dispozícii je jazdiareň, minizoo, preliezky, biobazén. Všetko ...viac info

Tajch v Račkovej doline

Zaujímavosťou Račkovej doliny v pribylinskom katastri, je okrem skvelej východiskovej polohy na pešiu turistiku aj miestny tajch. Ten bol postavený v 30. rokoch minulého storočia obyvateľmi ...viac info

Tento projekt bol podporený Európskou komisiou. Za obsah web stránky sú zodpovední autori a Európska komisia nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek použitie zverejnených informácií.