Osobnosti Liptova

Alfonz Groma

Alfonz Groma (1924 - 1991) akademický sochár
Rodák z Trsteného študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Po skončení štúdia sa venoval komornej a monumentálnej sochárskej tvorbe, kresbe a medailérstvu. Je autorom návrhov pamätníkov SNP nielen v Žiari, ale i vo Zvolene či Ružomberku. Medzi jeho najvýznamnejšie diela však patrí pamätník padlým na Háji - Nicovô. Patrí medzi spoluzakladateľov Galérie Petra Michala Bohúňa a Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši.

Aurel Stodola

Aurel Stodola (1859-1942) vynálezca, profesor fyziky
Rodák z Liptovského Mikuláša, je zakladateľom teórie parných a plynových turbín. Venoval sa však aj automatickej regulácii strojov a ortopedickým protézam. Pôsobil ako profesor v Zürichu, kde učil Alberta Einsteina. Stodola je nositeľom viacerých svetových ocenení a čestných doktorátov

Dobroslav Chrobák

Dobroslav Chrobák (1907 - 1951) prozaik, esejista, literárny kritik
Rodák z obce Hybe sa už od ranného veku venoval literatúre. Zbieral miestne porekadlá a príslovia, no hlavne tvoril. Jeho prvé poviedky venoval prírode a vidieku. Počas štúdia na Českom vysokom učení technickom v Prahe sa naďalej venoval prozaickej tvorbe. Zameriaval sa v nej najmä na mystiku až fantastiku prírody, pričom sa kriticky vymedzoval voči mestu a preferoval vidiek. Všetky tieto prvky sa objavujú v jeho najznámejších dielach ako Kamarát Jašek, či Drak sa vracia.

Elo Romančík

Elo Romančík (1922-2012) slovenský herec
Rodák z Ružomberka mal už od malička pozitívny vzťah k herectvu. Jeho prvým hereckým útočiskom sa stalo Slovenské komorné divadlo v Martine, kde zotrval jedenásť rokov. Od roku 1956 pôsobil ako člen bratislavskej činohry SND, kde patril k dominantným hereckým osobnostiam. Stvárnil množstvo postáv a hral vo viac než tridsiatich filmoch. Okrem filmu sa venoval i televíznym a rozhlasovým inscenáciám či maľbe. Formou karikatúry v priebehu rokov zachytil takmer všetkých svojich hereckých kolegov.

Ester Šimerová Martinčeková

Ester Šimerová Martinčeková (1909 - 2005) maliarka, výtvarníčka a scénografka
Prvá dáma slovenského maliarstva odišla po maturite študovať maliarstvo do Paríža. Už v roku 1931 samostatne vystavovala v Prahe, kde sa stala členkou výtvarného odboru Umeleckej besedy. Rok neskôr sa vydala za profesora doktora Františka Šimera a usadila sa v Bratislave.
Je držiteľkou najvyššieho štátneho vyznamenania Francúzskej republiky. Ester Šimerová-Martinčeková sa ako jediná zo slovenských umelcov inšpirovala priamo parížskou školou, kde sa často vracala. Od roku 1954 žila v Liptovskom Mikuláši.

Gašpar Fejérpataky Belopotocký

Gašpar Fejérpataky Belopotocký (1794 - 1874) kultúrny pracovník, zakladateľ prvého slovenského ochotníckeho divadla
Narodil sa v dnes už neexistujúcej obci Paludza. Po štúdiách sa usadil v Liptovskom Mikuláši, kde sa venoval svojej vášni - knihám. Knihy nielen tvoril, ale distribuoval naprieč Uhorskom. Písal učebnice, aktívne prekladal a zaujímal sa o život Liptákov. V roku 1829 založil verejnú požičovňu kníh, ktorá bola neskôr zakázaná. Belopotocký sa pričinil o založenie prvého ochotníckeho divadla na Slovensku. Práve hovorené slovo slúžilo ako prostriedok šírenia kníh medzi pospolitý ľud. Jeho meno hrdo nesie liptovskomikulášska knižnica.

Ivan Gálfy

Ivan Gálfy (1933-2011) bol popredný slovenský horolezec, organizátor,vedúci himalájskych expedícií, člen Horskej služby.
Počas svojho života absolvoval asi 700 výstupov v Tatrách, z toho desiatky prvovýstupov. Mimo Slovenska pôsobil v Alpách aj na Kaukaze. Zúčastnil sa dvoch výprav do Hindukúša a vystúpil na štyri šesťtisícovky. Bol vedúcim deviatich veľkých himalájskych expedícií, aktívnym a dlhoročným členom Horskej služby, kde od roku 1976 pôsobil ako náčelník. Aktívne spolupracoval na filmoch a seriáloch s horskou tematikou. Bol zaslúžilým majstrom športu, držiteľom Zlatého odznaku IAMESu, Tyršovej medaile a členom športovej siene slávy mesta Vysoké Tatry.

Ján Hála

Ján Hála (1890 - 1959) maliar a ilustrátor
Český maliar a ilustrátor, ktorý svoj život zasvätil obci Važec. Práve v nej rozvíjal vidiecko-žánrovú tvorbu, kde oslavoval jedinečnosť podtatranskej dediny. Život v nej stvárňoval aj ako etnograf-dokumentarista v českých Lidových novinách formou esejistických reportáží. Na jeho počesť zriadili vo Važci Galériu Jána Hálu ako vysunutú expozíciu galérie Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši.

Janko Alexy

Janko Alexy (1894 - 1970) maliar, spisovateľ, výtvarný kritik, pedagóg a publicista.
Rodák z Liptovského Mikuláša bol popredným predstaviteľom slovenskej moderny. Študoval nielen v Prahe, ale i v Paríži. Jeho maliarske diela boli v jeho začiatkoch venované hlavne slovenskej krajine. Spolupracoval so Zoltánom Palugyayom, Milošom Bazovským či Gejzom Vámošom. Okrem maľby sa aktívne venoval aj publikovaniu v novinách a časopisoch a vydávaniu vlastných publikácií. Písal o svojej maliarskej tvorbe, študentských časoch, vojnovom období aj spomienkach na detstvo. Janko Alexy sa významne pričinil o záchranu niekoľkých kultúrnych a historických pamiatok, medzi ktoré patrí aj Bratislavský hrad.

Janko Kráľ

Janko Kráľ (1822 - 1876) básnik, národný buditeľ
Rodák z Liptovského Mikuláša, národný buditeľ a jeden z najvýraznejších predstaviteľov štúrovskej generácie. Aktívne sa zúčastnil na prípravách založenia spolku Tatrín a vyzýval slovenský národ do povstania proti feudálom. Do povedomia čitateľskej verejnosti sa zapísal ako autor balád a lyrických piesní. Je kľúčovou postavou vo vývine dobovej poézie a jedným z popredných predstaviteľov európskeho romantizmu.

Július Lenko

Július Lenko
Rodák z podtatranskej obce Hybe vyštudoval učiteľstvo slovenského jazyka a nemeckého jazyka na Univerzite Komenského v Bratislave. Po skončení štúdia pôsobil ako stredoškolských pedagóg v Prešove a v Liptovskom Mikuláši. Bol dlhoročným redaktorom vydavateľstva Tatran. Patrí k popredným predstaviteľom slovenského nadrealizmu. Spolu s maliarom Jankom Alexym založil Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši.

Krista Bendová

Krista Bendová (1923 - 1988) spisovateľka, novinárka a prekladateľka
Známa autorka publikácii pre deti a mládež sa narodila v Kráľovej Lehote. Tvorila pod viacerými pseudonymami ako Mária Hlavatá, Ján Kovaľ, či Kristián Benko. Medzi jej najznámejšie diela patrí cyklus o Osmijankovi, Čačky - Hračky či Ako Jožko Pletko upratať chcel všetko. Jej tvorba ovplyvnila nejednu detskú generáciu.

Ľudovít Fulla

Ľudovít Fulla (1902 - 1980) maliar, grafik, ilustrátor
Rodák z Ružomberka bol jedným z najúspešnejších slovenských maliarov. Venoval sa aj grafike, ilustrátorstvu a pedagogike. Jeho tvorba bola inšpirovaná predovšetkým slovenským folklórom a vidieckym životom. Ľudové umenie, inšpirácia ikonami, žiarivé farby a snaha o jednoznačnosť a čitateľnosť patria k typickým prvkom jeho tvorby. Po Ľudovítovi Fullovi je pomenovaná galéria v Ružomberku.

Mária Rázusová Martáková

Mária Rázusová Martáková
Autorka kníh pre deti a mládež, prekladateľka a poetka sa narodila vo Vrbici. Osem rokov pôsobila ako učiteľka, no pre chorobu bola nútená povolanie zanechať. Útočisko našla v Matici slovenskej, kde redigovala edíciu Dobré slovo a časopis Slniečko. Jej prekladateľský záber je obdivuhodne široký. Prekladala poéziu, prózu, divadelné hry, libretá opier, ľudové piesne či rozprávky nielen z ruštiny, ale i francúzštiny, srbčiny a češtiny. Je sestrou významného politika a básnika Martina Rázusa.

Martin Martinček

Martin Martinček (1913 - 2004) fotograf a právnik
Významný slovenský fotograf pochádza z obce Liptovský Peter. Svoju tvorbu venoval hlavne liptovskej prírode a ľuďom. Vydal mnoho výnimočných publikácií, pri ktorých spolupracoval s Milanom Rúfusom a Lacom Novomeským. Martinček sa zaslúžil o vznik múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši. Získal viacero významných umeleckých ocenení.

Milan Rúfus

Milan Rúfus (1928 - 2009) básnik, literárny historik, prekladateľ a esejista
Literárna tvorba rodáka zo Závažnej Poruby je uznávaná nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Dokazuje to viacnásobná nominá¬cia na Nobelovu cenu za literatúru. Disponoval silným sociálnym cítením, ktoré so symbolizmom výrazne ovplyvnilo jeho tvorbu. Rúfus sa snažil hľadať odpovede na otázky o zmysle a podstate života, láske a šťastí. V rodnej obci je pre verejnosť otvorený rodný dom Milana Rúfusa.

Pavol Strauss

Pavol Strauss (1912-1994) slovenský lekár, prozaik, esejista, filozof a prekladateľ
Svoje detstvo i študentské roky prežil rodák z Liptovského Mikuláša v dome svojho starého otca, ktorý pôsobil ako lekár. Možno to bolo dôvodom, prečo sa po maturite rozhodol študovať medicínu vo Viedni. Pracoval ako lekár v Palúdzke a Ružomberku, neskôr ako chirurg v Bratislave či primár v Skalici. Jeho posledným pôsobiskom bola Štátna nemocnica v Nitre, kde aj zomrel.

Peter Július Kern

Peter Július Kern (1881 - 1963) maliar a reštaurátor
Rodák z Palúdzkej sa po ukončení umeleckých štúdii v Budapešti a pobyte v Mníchove usadil v Liptovskom Mikuláši. Ako odborne vyškolený reštaurátor sa podieľal na záchrane umeleckých diel nielen v košickom Dóme svätej Alžbety, ale i vo farskom kostole v Levoči. V Slovenskej národnej galérii v Bratislave sa zachovala jeho korešpondencia s významnými umelcami a osobnosťami. Jeho diela sú vysoko cenené nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.

Tadeáš Salva

Tadeáš Salva (1937-1995) slovenský hudobný skladateľ
Rodák z Lúčok študoval na Konzervatóriu v Žiline hru na violončelo, akordeón a klavír. Pôsobil ako dramaturg v Slovenskej televízii a viedol hudobné oddelenie Česko-slovenského rozhlasu v Košiciach. Od roku 1977 bol programovým riaditeľom SĽUK-u, kde pôsobil až do roku 1988. Po nežnej revolúcii bol predsedom Spolku slovenských skladateľov. Rok na to sa stal profesorom na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Salva je autorom prvej slovenskej televíznej opery Margita a Besná či prvej rozhlasovej opery s názvom Plač.

Zoltán Palugyay

Zoltán Palugyay (1989 - 1935) maliar
Úspešný maliar, zakla¬dateľ slovenskej výtvarnej moderny. Rodák z Bodíc sa primárne sa venoval námetom slovenských dedín a slovenského ľudu, pričom sa opieral o národopisné a folkloristické materiály. Do svojich diel komponoval symboliku a snažil sa ju prenášať mimo realitu. Aktívne spolupracoval s Milošom Alexandrom Bazovským a Jankom Alexym.

Naposledy pridané miesta

Liptov Lasers - Laser Aréna LM

Pre milovníkov adrenalínu je tu možnosť dosýta sa vyblázniť v Liptov Lasers, kde si môžete vybrať z ponuky dvoch hier – Laser Tag a Laser Maze. ...viac info

Ružomberská kalvária

Ružomberská kalvária je jedno zo zástavok  na turistickej a cyklistickej trase z námestia Andrej Hlinku v Ružomberku v smere na Hrabovo respektíve na Malinô Brdo. Na ...viac info

Pocta Martinovi Rázusovi

Martin Rázus, rodák z Vrbice - mestskej časti Liptovského Mikuláša, bol jeden z popredných slovenských básnikov, spisovateľov a dramatikov. Je logické, že na jeho odkaz sú ...viac info

Múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Múzeum patrí k najväčším pýcham mesta Liptovský Mikuláš. V roku 2016 bolo slávnostne otvorené po nadštandartnej rekonštrukcii, ktorá zaručuje, že svojou ponukou, ale aj dizajnom patrí ...viac info

Vodná nádrž Čutkovo

Vodná nádrž Čutkovo je neoodeliteľnou súčasťou Čutkovskej doliny. Neveľká zberná nádrž zapadá do okolitej prírody a spíjemňuje prechádzky touto dolinou. Čutkovo je plné rýb a preto ...viac info

Čutkovská dolina

Čutkovská dolina patrí v súčasnosti k najnavštevovanejším miestam v ružomberskom okrese. Po značných investíciách je to skvelé miesto na oddych pre každého. Obľubujú ju hlavne rodiny ...viac info

Iľanovská dolina

Iľanovská dolina je skvelým miestom na oddych. Využívajú ju primárne cyklisti, ktorí obľubujú jej členitosť, nízku náročnosť a kvalitu aslfatového povrchu. Dolina má dĺžku približne 10 ...viac info

Vodná nádrž Iľanovo

V mestskej časti Liptovského Mikuláša - Iľanove nájdeme vodnú nádrž. Je situovaná na začiatku Iľanovskej doliny, tesne nad miestnym poľnohospodárskym drzžstvom. Jej primárna funkcia je ochrana ...viac info

Babyland Villa Betula

V areáli hotela Villa Betula nájdete detský raj. Babyland ponúka rôznorodé aktivity pre deti plné športu a spoznávania. K dispozícii je jazdiareň, minizoo, preliezky, biobazén. Všetko ...viac info

Tajch v Račkovej doline

Zaujímavosťou Račkovej doliny v pribylinskom katastri, je okrem skvelej východiskovej polohy na pešiu turistiku aj miestny tajch. Ten bol postavený v 30. rokoch minulého storočia obyvateľmi ...viac info

Tento projekt bol podporený Európskou komisiou. Za obsah web stránky sú zodpovední autori a Európska komisia nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek použitie zverejnených informácií.