Pocta Martinovi Rázusovi

Martin Rázus, rodák z Vrbice - mestskej časti Liptovského Mikuláša, bol jeden z popredných slovenských básnikov, spisovateľov a dramatikov. Je logické, že na jeho odkaz sú občania hrdí. Poctu mu vzdali aj výstavbou monumentu v centre Liptovského Mikuláša. Priamo pred mestským úradom sa nachádza park, ktorý bol pomenovaný po Martinovi Rázusovi a v ktorom sa nachádza architektonicky veľmi zaujímavý pamätník venovaný jeho pamiatke. Pamätník svojím tvarom pripomína knihu.


Máš presnejšie informácie? Doplň ich!